Güçlendirme Referanslarımız

 

 

 

Güçlendirme Konusunda İska - Preton Yapı işbirliği ile tecrübelerimiz;

Vega Okulları Sultanbeyli

9 katlı 3 bloktan oluşan 12000 m2 büyüklüğündeki binanın Deprem Performans Analizinin Yapılması, Betonarme ve Karbon Fiber ile Statik Güçlendirme Projesinin Hazırlanması, Güçlendirme Ruhsatının Alınması ve Güçlendirme Uygulamasının Yapılması işleri tamamlanmıştır. Binanın uzun süre atıl kalmış ve Sağlık Tesisi olarak projelendirilmiş ancak okul olarak kullanılacak olması nedeni ile öncelikle binanın Statik Analizi tarafımızca gerçekleştirilmiş ve Güçlendirme Projesi hazırlanmıştır. Güçlendirme yöntemi olarak var olan hali hazırdaki betonarme  perde duvarlar genişletilmiş, hasarlı elemanlar ile hesaplar sonucunda güçlendirilmesi gereken kolon ve kirişler Karbon Fiber kumaş ve plakalar ile güçlendirilmiştir. Böylece binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Beyazıt Köşehan

Yaklaşık 1400 m2 kapalı alana sahip İş Merkezi tipindeki bina için Bina Deprem Performans Analizinin Yapılması, Çelik ve Karbon Fiber ile Statik Güçlendirme Projesinin Hazırlanması, Güçlendirme Ruhsatının Alınması ve Güçlendirme Uygulamasının Yapılması işleri tamamlanmıştır. Binanın temel katına betonarme perde ilavesi ve temel takviyesi yapılmıştır. Tüm katlarda cephe hattı boyunca çelik lama, köşebent ve profiller ile kolon/kiriş mantolaması, çelik çaprazların ilavesi ve diğer kolon ve kirişlerde karbon fiber uygulaması yapılmıştır. Binaya asansör ilave edilmiştir. Binanın tüm çatı sistemi yenilenmiş ve dış cephesi pre

kast sistem ile değiştirilmiştir. Binanın yaşı gereği yapısal elemanların tamamında uygulama yapılmıştır. İş yaklaşık 9 ayda tamamlanmıştır.

Büyükada Köşk

3 katlı yığma köşkün Bina Deprem Performans Analizinin Yapılması, Karbon Fiber ile Statik Güçlendirme Projesinin Hazırlanması ve Güçlendirme Uygulamasının Yapılması işi  kapsamında binanın uzun süre atıl kalmış olması, çatıdan sızan su ve bakımsızlık nedenleriyle döşemelerinde oluşan hasar ve sehimler ile taşıyıcı duvarlarında oluşan çatlaklar yapı kimyasalları kullanılarak onarılmış; enjeksiyon işlemleri yapılarak tüm hasarlar ortadan kalıdırlmıştır.Onarım sonrası yapılan hesaplar doğrultusunda ihtiyaç duyulan taşıyıcı duvar ve döşemelere Karbon Fiber kumaş ve plakalar ile güçlendirme işlemi yapılmıştır. Böylece binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Çengelköy

Yaklaşık 700 m2 kapalı alana sahip apartman için Bina Deprem Performans Analizinin Yapılması, Çelik ve Karbon Fiber ile Statik Güçlendirme Projesinin Hazırlanması, Güçlendirme Ruhsatının Alınması ve Güçlendirme Uygulamasının Yapılması işleri tamamlanmıştır.Binanın zemin katında temel takviyesi yapılmıştır. Tüm katlarda cephe hattı boyunca çelik lama, köşebent ve profilller ile kolon/kiriş mantolaması, çelik çaprazların ilavesi ve diğer kolon ve kirişlerde karbon fiber uygulaması yapılmıştır.Böylece binanın deprem güvenliği sağlanmış olup çelik çaprazlar ile güçlendirme yapıldığı için mahal kullanımı olabileceği en az şekilde etkilenmesi sağlanmıştır.

Didim Villa

3 katlı yazlık niteliğindeki müstakil villanın Statik Hesaplarının Yapılarak Karbon Fiber ve Betonarme Yöntemleriyle Güçlendirilmesi işi kapsamında binanın denize yakın olması ve yılın yalnızca belirli dönemlerde kullanılıyor olmasının neden olduğu rutubet ve dolayısıyıla oluşan kolon ve kiriş hasarları öncelikle yapı kimyasalları ile onarılmıştır.Sonrasında yapılan hesaplar neticesinde hasar almış elemanlarla birlikte güçlendirme ihtiyacı duyulan kolonlar Karbon Fiber kumaşlar ile güçlendirilmiştir.Ayrıca binanın açık terasının olduğu bölgeye ilave betonarme kolon ve temel takviyesi gerçekleştirilmiştir. Böylece binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Sultanahmet Butik Otel

Yığma türündeki binanın otel kullanımına dönüştürülebilmesi için  Deprem Performans Analizi yapıldıktan sonra binaya ilave çelik çaprazlar eklenmiş ve taşıyıcı duvarlar Karbon Fiber Kumaş ve Plakalar ile güçlendirilmiştir. Bu sayede binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Saloon Burger Kavacık

3 katlı müstakil betonarme binanın Bina Deprem Performans Analizinin Yapılması, Çelik ve Karbon Fiber ile Statik Güçlendirme Projesinin Hazırlanması ve Güçlendirme Uygulamasının Yapılması işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda binanın betonarme ve yığma kompozit yapıdaki sistemi için çelik kolon mantolama ve kirişlere Karbon Fİber Takviye Yöntemi ile güçlendirme uygulaması yapılmıştır. Bu sayede binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Bakırköy/Umut Sok.

Betonarme bina için yerinde keşif yapılarak yapısal problemleri belirlenmiştir. Sonrasında statik değerlendirme yapılarak  onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Korozyon hasarları için yapı kimyasalları ile onarım; takviye ihtiyacı duyulan kolon ve kirişler için de Karbon Fiber kumaşlar ile takviye yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır.

Eleşkirt Camii

İnşaat halindeki cami projesinde yapılan hesap hatalarının giderilmesi için öncelikle 4 adet kenar kemerin statik hesapları yapılmış ve Karbon Fiber ihtiyacı belirlenmiştir. Hesap edilen ihtiyaç doğrultusunda  güçlendirme projesi hazırlanmış ve Türkiye'de ilk kez kullanılan Karbon Fiber Halat ve Kumaşlar ile kemerlerin güçlendirilmesi gerçekleştirilerek yapının deprem güvenliği sağlanmıştır.

 

Avcılar

Betonarme bina için keşif yapıldıktan sonra binanın temel altından ve yan dolgu topraktan su aldığı; yağmur suyu giderlerindeki çatlaklardan binanın bodrum katına su sızdığı tespit edilmiştir. Binanın staik rölevesi alınmış ve keşifte elde edilen bilgilerle binanın deprem Performans Analizi yapılmıştır. Bu sayede ihtiyaç duyulan onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Bina için bodrum ve zemin katlarda kolon ve kirişlerinde Karbon Fİber kumaş ve plakalar ile güçlendirme yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca yağmur suyu olukları değiştirilmiş, var olan su kuyusu aktif hale getirilerek temel altı suyu drene edilebilir hale getirilmiş ve cephe yalıtım işleri de yapılarak binaya suyun girişi engellenmiştir.

Eczacıbaşı Vitra Nişantaşı Mağazası

Nişantaşı Mağazası renevasyonu projesi kapsamında yeni giydirme cephenin binaya getireceği ilave yükler neticesinde cephe kirişlerinin dayanıma göre kapasite hesapları yapılmış ve ihtiyaç duyulan takviye yöntemi belirlenerek cephe iyileştirme projesi hazırlanmıştır. Cephe ve cepheye bağlı kirişlerin yapılan hesaplar neticesinde Karbon Fiber Kumaş ve Plakalar ile kapasite iyileştirme işlemi yapılarak yapı güvenliği sağlanmıştır.

Bakırköy/Kıbrıs Sok.

Betonarme bina için yerinde keşif yapılarak yapısal problemleri belirlenmiştir. Sonrasında statik değerlendirme yapılarak  onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Korozyon hasarları için yapı kimyasalları ile onarım; takviye ihtiyacı duyulan kolon ve kirişler için de Karbon Fiber kumaşlar ile takviye yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca binaya cephe ve temel altından su sızıyor olması nedeni ile çevre yalıtımı yapılarak ve su kuyusu açılarak bina su ve suyun olumsuz etkilerinden korunmuştur.

Koşuyolu Villa

Yığma bina için keşif ve statik hesaplar yapıldıktan sonra binanın ihtiyaç duyduğu ilave dayanımın karşılanabilmesi için binaya çelik çerçeveler eklenmiş, bazı döşemelerde Karbon Fiber Plakalar kullanılarak döşemeler güçlendirilmiştir. Böylece bina deprem güvenliği sağlanmıştır.

Karaköy/Dibek Sok İş Merkezi

Betonarme binanın Deprem Performans Analizi tarafımızca gerçekleştirildikten sonra Mimari Proje doğrultusunda Karbon Fİber ile Güçlendirme Projesi tarafımızca hazırlanmış,; Güçlendirme Uygulaması gerçekleştirilerek binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Bahçelievler

Betonarme bina için yerinde keşif yapılarak yapısal problemleri belirlenmiştir. Sonrasında statik değerlendirme yapılarak  onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Korozyon hasarları için yapı kimyasalları ile onarım; takviye ihtiyacı duyulan kolon ve kirişler için de Karbon Fiber kumaşlar ile takviye yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca binaya temel altından su sızıyor olması nedeni ile su kuyusu açılarak bina su ve suyun olumsuz etkilerinden korunmuştur.

Aşiyan Yol Yalısı

Betonarme binanın Deprem Performans tahkikleri tarafımızca gerçekleştirildikten sonra Mimari Proje doğrultusunda Karbon Fiber Güçlendirme Projesi tarafımızca hazırlanmış, akabinde Güçlendirme Uygulaması yapılarak binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Acarkent Villa

3 katlı villanın kiriş ve döşemelerinin Karbon Fiber Kumaş ve Plakalar ile Güçlendirilmesi işi kapsamında binanın 3 katında da kiriş boyutlarının ve döşeme kalınlıklarının yetersiz olması nedeniyle kirişler karbon fiber kumaşlar ile sarılmış, lamine plakalar ile kiriş altlarına donatı takviyesi yapılmıştır.Ayrıca çelik ile önceden güçlendirilemiş kolonların daha sağlıklı hale getilebilmesi için çelik lama altlarının epoksi esaslı dolgu malzemeleri ile doldurulmuştur. Böylece binanın deprem güvenliği sağlanmıştır.

Pendik

Betonarme bina için yerinde keşif yapılarak yapısal problemleri belirlenmiştir. Sonrasında statik değerlendirme yapılarak  onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Korozyon hasarları için yapı kimyasalları ile onarım; takviye ihtiyacı duyulan kolon ve kirişler için de Karbon Fiber kumaşlar ile takviye yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca binaya temel altından su sızıyor olması nedeni ile su kuyusu açılarak bina su ve suyun olumsuz etkilerinden korunmuştur.

Acıbadem Üniversitesi

Kullanım halindeki okul binası için yeni sınıfların oluşturulacağı mahallerin ilave yük getirecek olması nedeniyle statik hesaplar yapılarak gerekli Karbon Fiber ihtiyacı belirlenmiş ve güçlendirme projesi hazırlanmıştır. Akabinde hazırlanan güçlendirme projesi yerinde uygulanarak ilgili mahallerin yapısal güvenlikleri sağlanmıştır. 

Ersa Kongre Binası

 İnşaat aşamasındaki  otel ve kongre merkezi binasında proje değişikliği sonrası yeni yürüyen merdivenlerin eklenebilmesi için döşemelerin kesilmesi sonrasında yürüyen merdivenlerin oturacağı çelik kaideler projelendirilmiş ve uygulanmıştır. Döşeme yırtıklarının etrafı Karbon Fiber Plakalar ile güçlendirilmiştir.Ayrıca kongre merkezinin ortsında asılı durması planlanan araç için 10 ton kapasiteli epoksili çelik tijin 8 metre yüksekliğindeki tavana montajı yapılmıştır.

EAE Elektrik Fabrika Binası

Gebze Fabrika Binasının asit bekletme havuzlarının betonarme duvarlarında yaşanılan yapısal hasarlar, yapı kimyasalları ile onarılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmiştir.

Toki Urfa Konutları

Konut Projesinde yangın merdiveni kapısının açılabilmesi için betonarme perdenin kesilmesi sonrasında yapı kimyasalları ile yüzey hazırlıkları tamamlanmış, testere kesikleri onarılmış, deprem tersinir yüklerinin karşılanabilmesi için kapı boşluğu etrafı Karbon Fiber Kumaşlar ile güçlendirilmiştir.

Gürsa Oluklu Mukavva

Mevcut fabrikaya getirilmesi planlanan ve döşemelerine oturacak bant üretim makinesinin oluşturacağı ilave dinamik ve düşey tesirler hesaplanmış, mevcut kapasiteye ilave gereken kapasite belirlenmiş ve güçlendirme projesi hazırlanmıştır. Sonrasında fabrrikanın yoğun çalışma takvimine ve toz hassasiyeti göz önünde bulundurularak ve gece- haftasonu vardiya düzenine uyum sağlanarak döşeme ve döşeme nervür kirişleri gerektiğince Karbon Fiber Plaka ve Kumaşlar ile güçlendirilmiştir.

Ege Yapı Batışehir

Konut Projesi inşaat halinde iken mahalde talep edilen kullanım amacı değişikliğinin sağlanabilmesi için kirişlere gelecek ilave yüklerin karşılanabilmesi doğrultusunda gerekli statik hespalar yapıldıktan sonra güçlendirme projesi hazırlanmış ve mahal etrafındaki kirişler Karbon Fiber Plakalar ile güçlendirilmiştir.

Çan Kültür Merkezi

Çan Kültür Merkezi Renovasyon Projesi kapsamında geniş açıklıklı gösteri salonunun alt taşıyıcı kiriş ve döşemelerinin statik tahkikleri tarafımızca gerçekleştirildikten sonra hesap edilen ihtiyaç doğrultusunda güçlendirme projesi hazırlanarak güçlendirme imalatları tamamlanmıştır.Bu projede, Türkiye\'de ilk kez Karbon Fiber plakaların kirişlere ankraj yapılması için çelik takoz ve ankrajlar kullanılmıştır. Bu sayede Kültür Merkezi\'nin Gösteri Merkezi Mahali güçlendirilerek yapısal güvenliği sağlanmıştır.

Mimaroba

Betonarme bina için yerinde keşif yapılarak yapısal problemleri belirlenmiştir. Sonrasında statik değerlendirme yapılarak  onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Korozyon hasarları için yapı kimyasalları ile onarım; takviye ihtiyacı duyulan kolon ve kirişler için de Karbon Fiber kumaşlar ile takviye yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca binaya cephe ve temel altından su sızıyor olması nedeni ile çevre yalıtımı yapılarak ve su kuyusu açılarak bina su ve suyun olumsuz etkilerinden korunmuştur.

Florya

Betonarme bina için yerinde keşif yapılarak yapısal problemleri belirlenmiştir. Sonrasında statik değerlendirme yapılarak  onarım ve güçlendirme yöntemi belirlenmiştir. Korozyon hasarları için yapı kimyasalları ile onarım; takviye ihtiyacı duyulan kolon ve kirişler için de Karbon Fiber kumaşlar ile takviye yapılarak binanın yapısal güvenliği sağlanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi

 Laboratuvar binasına kullanım amacı değişiliği nedeniyle gelecek ilave yüklerin karşılanabilmesi için döşemeler Karbon Fiber Kumaş ve Plakalar ile güçlendirilmiş ve bu sayede yapısal güvenlik sağlanmıştır.

Ankara Ostim

Hafif imalata yönelik binanın bodrum ve zemin katlarında yer alan bazı kolonların uzun süre suya maruz kalmış olması nedeniyle oluşan korozyon hasarları yapı kimyasalları ile onarıldıktan sonra Karbon Fiber Kumaşlar ile sarılarak yapı güvenliği sağlanmıştır.

Karaköy Perşembe Pazarı Otel

Binanın Renevasyon Projesi kapsamında kirişilerin Karbon Fiber Kumaş ve Plakalar ile Güçlendirilmesi işi kapsamında var olan Güçlendirme Projesine uygun olarak kirişler Karbon Fiber Güçlendirme Yöntemi ile güçlendirilmiştir.

Perapark Konutları

Konut Projesinde yangın merdiveni kapısının açılabilmesi için betonarme perdenin kesilmesi sonrasında yapı kimyasalları ile yüzey hazırlıkları tamamlanmış, testere kesikleri onarılmış, deprem tersinir yüklerinin karşılanabilmesi için kapı boşluğu etrafı Karbon Fiber Kumaşlar ile güçlendirilmiştir.

Garanti Bankası Rami Şubesi

Şubedeki dairesel kolona Karbon Fiber Kumaş uygulaması yapılarak eksenel yük kapasite artışı sağlanmıştır.

Kuruçeşme

Binanın denize bakan cephesinde ve diğer cephelerdeki cephe mantolaması kusurlarının olduğu bölgelerdeki kolon ve kirişlerde oluşan yapısal hasarlar yapı kimyasalları ile onarılmış ve  bu elemanlar Karbon Fiber Kumaşlar kullanılarak güçlendirilerek yapı güvenliği sağlanmıştır.

Çorlu Unilever C Blok

6 katlı, 12 bağımsız bölüme sahip binanın Deprem Performans Analizi çalışmaları yapılmıştır.

Tuborg Pazarlama A.Ş.

Kartal İdari Bina ve Deponun Güçlendirme Projeleri ve Çelik Güçlendirme Uygulaması işi tamamlanmıştır.

Tuborg Pazarlama A.Ş.

İzmir İdari, Sosyal ve Malt Binalarının Güçlendirme Projeleri ve Uygulaması işi tamamlanmıştır.

Tunteks Enerji Gay.

İstanbul Yenibosna'da bulunan 11000 m2 kapalı alan sahip fabrika binasının Güçlendirme ve İlave Kat Projelerinin hazırlanması tamamlanmıştır.

Büyükçekmece Konut

4 katlı müstakil konut binasının tarafımızdan hazırlanan güçlendirme projelerinin Müşavirlik hizmeti tamamlanmıştır.

Beylerbeyi Konut

4 katlı müstakil konut binasının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi tamamlanmıştır.

Beyoğlu İşmerkezi

İstanbul Beyoğlunda bulunan 5 katlı betonarme binanın Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi tamamlanmıştır.

Samsung Türkiye

Samsung Türkiye Cep Telefonu Fabrikası İdari Bina Güçlendirme Projesi ve Uygulaması işi tamamlanmıştır.

Samsun Toki

Toki Konutları döşeme hatalarının giderilmesi için döşeme hesaplarının yapılarak güçlendirme projelerinin hazırlanması.

Büyükçekmece Konut

4 katlı, 4 dublex dairenin yer aldığı binanın Deprem Performans Analizinin Yapılması.

Kadıköy Polat Apartmanı

7 katlı 10 bağımsız bölüme sahip binanın Deprem Performans Analizinin Yapılması ve Statik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması.

Aspendos Kuyumculuk

Çemberlitaşta bulunan binanın statik analizleri yapılarak çelik güçlendirme projelerinin yapımı ile uygulama kontrol hizmetlerinin verilmesi.

Talha Aksesuar

Beyazıt Türkeli Caddesinde bulunan iş merkezinin mevcut durum statik değerlendirilmesi yapılarak çelik ve karbon lifli polimer kumaşlar ile güçlendirme uygulamasının yapılması.

Tuzla Akhun Apartmanı

10 katlı 18 bağımsız bölüme sahip binanın statik değerlendirilmesi yapılarak karbon lifli polimer kumaşlar ile güçlendirme uygulamasının yapılması.

Tektaş Tekstil

Hadımköy'de bulunan fabrika binasının Deprem Performans Analizlerinin Yapılması, Betonarme ve Karbon Lifli Polimer Kumaşlar ile Statik Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması, kontrol ve müşavirlik hizmetleri.

Tuzla Anıl Apartmanı

6 katlı, 20 bağımsız bölüme sahip binanın Deprem Performans Analizi çalışmaları yapılmıştır.

Karaköy Taviloğlu Han

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:13 adresinde bulunan 9 katlı binanın Deprem Performans Analizlerinin Yapılması, Betonarme ve Karbon Lifli Polimer Kumaşlar ile Statik Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işi.

Alliance Healthcare

Gaziosmanpaşa depo binasının Deprem Performans Analizi çalışmaları yapılmıştır.

Artek Metal

Sancaktepe'de bulunan yönetim binasının Deprem Performans Analizi çalışmaları yapılarak Statik Güçlendirme Projeleri hazırlanmıştır

Tredaş

Tekirdağ Tredaş Merkez Binasının Deprem Performans Analizi çalışmaları yapılmıştır.

MEB 29 OKUL (Ankara Merkez Büro ile Ortak)

Ankara'da bulunan 15 yerleşkedeki 29 yapının 2018 TBDY (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) uyarınca deprem performans analizlerinin yapılması; statik, mimari, elektrik, mekanik, yangın tahliye projelerin hazırlanması, ihale dosyalarının hazırlanması işi tamamlanma aşamasındadır. Proyeni Mühendislik Ortaklığıyla

Zekeriyaköy Villa

4 katlı müstakil yapının zeminindeki oturmalar nedeniyle binada oluşan çatlakların durumun belirlenmesi için deprem performans analizi, zemin etüdü çalışmaları yapılmıştır.

Ataşehir Dilek Apartmanı

6 katlı binanın Deprem Performans Analizi çalışmaları yapılmıştır.

Silivri Konut

4 katlı müstakil binanın Deprem Performans Analizi ve Çelik Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması ile Müşavirlik çalışmaları tamamlanmıştır.

MERPA İş Merkezi

Bayrampaşa'da bulunan MERPA Pazarlama merkez binasının Deprem Performans Analizi çalışmaları tarafımızca yürütülmektedir.

Fatih Nilay Apartmanı

Fatihte bulunan 6 katlı apartmanın Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.

Tosya Galvaniz

Çelik Atölye binasının Deprem Performans Analizi tamamlanmıştır

Güçlendirme Referanslarımız
whatsapp