Kentsel Dönüşüm

6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında plansız ve düzensiz yapılaşmış kentsel alanlara yönelik kentsel yenileme ve dönüşüm hizmetleri sunuyoruz.

  • Riskli Alan Tespiti
  • Fizibilite çalışmaları
  • Bina Risk Raporu
  • Depremsellik Testi
  • Güçlendirme Analizi
  • Performan Analizi

Kentsel Dönüşüm
whatsapp