Bina Güçlendirme

  • BİZDEN FİYAT ALMADAN KARAR VERMEYİN !!!

  • ARACISIZ HİZMET VERDİĞİMİZ İÇİN EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ !!!

  • TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

  • 57 KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP VE KENDİ LABORATUVARIMIZ...

  • BAKANLIĞIN YETKİLİ VE LİSANSLI FİRMASIYIZ !!!

  • ÜCRETSİZ KEŞİF İMKANI

  • İSTANBUL VE KOCAELİ'NİN  TÜM İLÇELERİNE HİZMET VERİYORUZ

  • HEMEN ARAYIN ÜCRETSİZ BİLGİ ALIN...

 

Bilinen o ki ülkemiz, geçmiş yıllarda birçok büyük deprem atlatmış olup, mal ve can kaybı konusunda ise çokça kayıplar vermiştir. Uzmanlara göre yakın zamanda beklenen büyük depremin sonuçlarının çok üzücü olacağı belirtilmektedir. 2007 öncesi binaların yapımında kullanılan karma beton, deniz kumu, nervürsüz demir, vb. unsurlar ne yazık ki günümüz deprem araştırma bulgularına karşı yetersiz kalmaktadır. Bir diğer deyişle, 2007 deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binaların yapısal sağlamlık ve deprem dayanımı konusunda yetersiz kaldığı yapılan çalışmalar neticesinde görülmüştür. Birçok kaynakta, Üllemizde deprem bölgesinde yer alan binaların olası depremde tehlikeli olanların sayıları sunulmaktadır.
Eski yöntemlerde, mühendislik hizmeti alınmaksızın yapılmış veya eski yönetmeliklerin günümüz yönetmelik şartlarını sağlamamasından dolayı; binalarda deprem performans tespiti çalışması yapılmalı ve binaların olası depremde sergileyecekleri davranışları ortaya çıkarılmalıdır. Tüm eski binaların yıkılarak yeniden yapılması maddi ve manevi olarak mümkün olmayacağından dolayı, bu yapıların uygun olanlarının tespit edilerek güçlendirilmesi mümkün gözükmektedir.
Güçlendirme konusunda ülkemiz insanlarının birçok ön yargısı bulunsa da, günümüzdeki birçok teknolojik yöntem ile bu ön yargılar yok edilebilmektedir. Geleneksel betonarme perde, kolon kiriş mantolaması insanları çoğu zaman evlerinden uzaklaştıracak olması insanların güçlendirmeyi tamamen rafa kaldırmasına sebep olmaktadır. Halbuki, günümüzde uygulanan çelik ve betonarme sistemler ile binalar dıştan güçlendirilebilmekte, FRP ya da diğer deyişle lifli polimer (karbon lifli polimer) ile yapısal elemanlar güçlendirilebilmekte ayrıca sismik izolatörler ile binanın iç yapısına az ya da hiç müdahale edilmeksizin binalar güçlendirilebilmektedir.

 

BETONARME GÜÇLENDİRME

Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin çeşitli yetersizliklere sahip olması durumunda seçilebilecek güçlendirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Mevcut binanın yanal rijitliği yetersizliği neticesinde yatay deprem perdeleri ile gerekli ve yeterli deprem perdeleri eklenebilir; benzer şekilde kolon ve kirişlerdeki kesme, eğilme, süneklik ve eksenel yük kapasitesi yetersizlikleri bu elemanların mantolanması ile giderilebilir.
Genellikle yüksek periyotlu / düşük yanal rijitliğe sahip binaların eğilmeden göçmesinin engellenmesinde kullanılan betonarme perdeler sistemdeki diğer elemanların olası deprem esnasında kendilerine gelen kuvvetin bu elemanlarca karşılanması ve kırılarak toptan göçmenin engellenmesi amacı ile sisteme entegre edilir.
İska Mühendislik, mevcut binaların betonarme yöntemlerle güçlendirilmesi konusundaki tecrübesiyle, avantaj ve dezavantajlarıyla, sisteme entegrasyonunun sağlanmasının hassasiyetinin farkındalığıyla projeler üretmektedir.
Her binanın doğası gereği sahip olduğu doğal titreşim periyodu, zemin hakim periyodu, binadaki yapısal olumsıuzluklar ve seçilecek güçlendirme yöntemi detaylı bir şekilde analiz edilmeli, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak ve en önemlisi mühendislik bakış açısının birleşimi sonucu bir karara varılmalıdır.
Betonarme uygulamalarda birleşim bölgelerine özen gösterilmeli, mevcut sisteme bağlantıyı sağlayan epoksili ankrajlar çok büyük önem taşımaktadır. İyi yapılmamış bağlantılar sonucunda istenmeyen durumlar oluşabileceği gibi yapılan güçlendirmenin de tamamen anlamsızlaşacağı sonucunu çıkarabilir. Bu konuda uzman uygulamacılar seçilmeli, ankraj çapı, derinlikleri, donatı çapları, kanca detayları, kullanılan kimyasallar, beton kalitesi, dayanımı vb. birçok hususa dikkat edilmelidir.

 

ÇELİK GÜÇLENDİRME

Binalar çelik elemanlarla, sistem bazında veya eleman bazında güçlendirilebilir. Yapılan tahkik sonrası hedeflenen performans düzeyine göre belirlenecek bina hedef periyodu, hasar sınırları, istenilen süneklik kapasitesi gibi hedeflere göre betonarmeye alternatif olarak mevcut binalar çelik ile güçlendirilebilir. Çeliğin betonarme güçlendirmeye kıyasla daha sünek oluşu rijitlik hedefi düşük binalarda tercih sebebi iken benzer şekilde mimari kaygıların, uygulama süresinin ve etrafa verilen rahatsızlığın nispeten az olması nedeniyle çeliği tercih sebebi kılabilir.
Çelik lamalar ile sarılmış kolonlar, kirişler yüksek süneklik kabiliyeti taşır hale gelirler. Yapılacak uygulamada çelik ile beton yüzeyin birleşimi çok büyük önem arz ederken moment ve yük aktarımının sağlanması bir diğer önemli faktördür. Ankrajları yeterince olmayan çelik güçlendirmelerde sistem içerisinde etkinleşememiş sonuçlar elde edilebilir. Benzer şekilde çelik çaprazlar ile güçlendirilen betonarme çerçevelerin süneklik kapasitelerinde ciddi artış olduğu ancak bu artışın uygulamanın kalitesine çok bağımlı olduğu da bilinmektedir. Çeliğin uygulama yöntemi olarak seçilmesindeki avantajlarının yanı sıra uygulamayı yapacak firmanın bu konuda uzman olması, setifikalı kaynakçılar kullanması çok büyük önem arz etmektedir.

 

KARBON LİFLİ POLİMER

CFRP (Lifli Polimer) Kumaş ve Lamine Plakalar, mevcut binaların yapısal eleman bazında güçlendirilmesinde veya yeterli yanal rijitliğe sahip ve sistem bazında güçlendirilen yapılara ilave takviye amaçlı kullanılmaktadır. Genellikle eski binalarda etriye sıklaştırması ve düşey doğrultudaki donatıların yetersizliği, donatıların korozyona maruz kalmaları, deniz kumunun etkisi vb. etkilerle kolonların kapasiteleri deprem istemlerini karşılayacak düzeyde olmamaktadır. CFRP kumaş sargısı ve CFRP lamine plakalar ile kolonlarda; Eksenel yük kapasitesinin artırılması (CFRP kumaş yatay doğrultuda sargı), Sünekliğin artırılması (CFRP kumaş yatay doğrultuda sargı), Kesme kapasitesinin artırılması (CFRP kumaş yatay doğrultuda sargı), Moment kapasitesinin artırılması ((CFRP lamine plaka düşey doğrultuda uygulama) gibi katkılar sağlanabilir.
Eski binalarda genellikle toprak dolgu perdesi (su basman) olarak yapılan betonarme perdeler ve zaman zaman deprem perdesi olarak karşımıza çıkan bu yapısal elemanlar, çeşitli dış etkilerle ve zamanla dayanımlarını kaybetmektedir. Bu yapısal elemanlarda yapılacak CFRP kumaş ve lamine plaka uygulamalarıyla Yatay yük kapasitesinin artırılması (CFRP kumaş yatay doğrultuda sargı) Sargılama etkisi ile sünekliğin artırılması (CFRP kumaş yatay doğrultuda sargı) Perde eksenine dik kuvvetlerin karşılanmasında (CFRP kumaş iki doğrultuda yapıştırma) Moment kapasitesinin artırılması (CFRP lamine plaka yatay doğrultuda uygulama) gibi katkılar sağlanabilir.
Eski binalarda genellikle betonarme döşemenin kesit, beton kalitesi ve donatı yetersizliği, suyla maruz kalınan etkilere karşı CFRP kumaş ve lamine plakalar ile; Düşey yük kapasitesinin artırılması (CFRP lamine plakalar ile) Kesme kapasitesinin artırılması (CFRP kumaş ile) gibi katkılar sağlanabilir. Yeni binalarda ise uygulama hataları, yükleme değişiklileri vb. etkilerin giderilmesi gibi katkılar sağlanabilir. Bunların yanı sıra; Köprü ve viyadüklerin güçlendirilmesinde, Tarihi binaların güçlendirilmesinde, Dolgu duvarların güçlendirilmesinde, Konsolların güçlendirilmesinde, Fabrikalarda, okullarda, idari binalarda, havuzlarda, tünellerde, ahşap ve çelik yapılarda tercih edilen bir takviye yöntemidir.
Yeni binalarda CFRP uygulamalar ile; Tasarım hatalarının giderilmesi, Kapı pencere gibi sonradan açılan boşlukların güçlendirilmesi, Uygulama hatalarının giderilmesi gibi katkılar sağlanabilir.

 

YAPISAL ONARIM

İİska Mühendisik, yapılarada meydana gelen hasarların onarılması konusunda uzmandır. Hizmetlerimiz:
Epoksi Enjeksiyon ile yapısal çatlakların onarılması
Grout harcı, tamir harcı uygulamaları
Korozyona uğramış yapısal eleman donatılarının korunması
Çatlamış elemanların onarılması
Segregeasyon tamiratları
Döşeme, kiriş sehimlerinin düzeltilmesi
Beton pas paylarının yeniden kazandırılması

Bina Güçlendirme
whatsapp