image

BİNA GÜÇLENDİRME

Zaman zaman gördüğümüz kendi kendine yıkılan binalar ile ilgili haberler canımızı sıkıyor, üzülüyor ve acıları paylaşıyoruz. Binamızdaki bina güçlendirme, kolon çatlağı, kolon çatlağı onarımı konularına aşina olmamakla beraber kendi binamızın durumu ile ilgili sorular aklımıza geliyor ve çözüm arıyoruz. Ancak çoğumuz yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi değiliz. Amacımız, binalarımızın kendiliğinden yıkılmasını engelleyebilecek, can ve mal kaybı endişelerinizi bertaraf edebilecek yöntemlerin düşündüğünüzden daha kolay ulaşılabilir ve uygun olduğunu anlatmaktır.

Yaşadığımız binaların bodrum katlarında çoğu zaman bakımsızlık, su basması, rutubet, havasızlık, temel altından su sızması gibi sebeplerle kolon ve kirişlerimizde ciddi oranda bozulma, kolon çatlağı ve taşıma gücü kayıpları oluşabilmektedir. Binanın tüm yükünün taşındığı bu yapı elemanları artık binanın yükünü taşıyamayacak hale gelmekte ve binanın kendiliğinden yıkılmasına kadar varan vahim sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Binanızın bodrum ve/veya zemin katlarında kirişlerin hasar gördüğü durumlar ile karşılaşmış olabilirsiniz. Bu durumda ilgili yapı elemanları zaman içerisinde zayıflar ve yük taşıma görevlerini yerine getiremez hale gelir. Yapı elemanlarının bu şekilde zayıflaması binanızın yapısal taşıyıcılığına, göçmeye kadar varabilecek seviyede ciddi olumsuz etkiler oluşturabilir. Ortaya çıkan bu riskin önüne geçilebilmesi için hasar görmüş kolon, kirişlerin ve ilgili yapı elemanlarının güçlendirilmesi en doğru yöntemdir.

Binanızın bodrum katlarında ve zaman zaman zemin katlarında görülen bu sıkıntılar, karbon lifli polimerler ve yapısal kimyasal teknolojileri sayesinde hızlı ve ekonomik olarak giderilebilmektedir. Üstelik binanızı terk etmenize gerek bırakmayacak bu çözümlerle işlemler 1 hafta / 15 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Binanızdaki hasar görmüş yapı elemanlarının sayısı, bozulma düzeyi ve türü, binadaki daire sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte, yapı elemanı güçlendirme işlemleri daire başına ortalama ile 10 bin TL arasında bir maliyetle tamamlanabilmektedir.

Günümüz teknolojisinin bizlere armağanı olan karbon lifli polimer kumaşlar, epoksi reçineler, yapı kimyasalları vb. yapı güçlendirme araçları, uzman mühendislik bilgisi ve uygulama tecrübesi yardımıyla yapı elemanlarının kendiliğinden çökmelerinin önlenmesi mümkündür. Öncelikli olarak yapısal elemanların hasarları, çatlakları gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle bertaraf edilir. Daha sonra yapı kimyasalları uygulaması yapılarak gerekli onarım işlemleri gerçekleştirilir. Karbon lifli polimer kumaşlar ile yapısal elemanlara takviye işlemleri gerçekleştirilerek elemanların hasar öncesindeki güçlerine kavuşmaları sağlanır ve işlem tamamlanır.