Şehir Planlama

Planlama ilkeleri ışığında, planlı gelişmenin sağlanması adına her ölçekte yaptığımız plan ve plan tadilatı çalışmaları ile yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hizmetler veriyoruz.

  • Nazım imar planı
  • Uygulama imar planı
  • İmar planı değişiklikleri
  • Revizyon imar planı
  • Parselasyon planı
  • Üst ölçekli bölge ve çevre düzeni planı
  • Analitik ve analiz çalışmaları

Şehir Planlama
whatsapp